Политика за поверителност

Политика за поверителност

Уебсайтът www.joystation.bg (наричан за краткост по-долу „онлайн магазин“, „Joy Station„, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ.

Уебсайтът е собственост на и се управлява физически от служители на ”ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А.

”ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички клиенти, посетители и ползватели на уебсайт www.joystation.bg

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и изобщо използваме в дейността си Вашита лични данни.

Вашите лични данни се управляват от ”ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК 206255903, с адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А, което е администратор на лични данни и като такъв е регистрирано по реда, който е бил предвиден, в Комисия за защита на личните данни. Като администратор на лични данни ”ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: zashtitanalichidanni@fantastico.bg

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.